Monitoring vogels natuurontwikkelingsprojecten IJsselmeergebied (IJsselmeer, Markermeer, Randmeren); Broedvogels: 1998, 1999, 2000; Niet-broedvogels seizoenen: 1997/98, 1998/99 en 1999/2000

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

Sovon-informatierapport 2001/09

Auteurs: 

Voslamber B. & van der Weide M.

Jaar van uitgave: 

2001

Uitgever: 

Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands