Monitoring van vissen en amfibieën in Friesland - kansen voor vrijwilligers

Rolf van Leeningen - RAVON

In Friesland vindt al sinds geruime tijd monitoring plaats naar de verspreiding van diverse soorten zeldzame amfibieën en vissen. Dit gebeurt ook ook met grote regelmaat door fanatieke vrijwilligers, die er alleen of in groepjes op uitgaan om, meestal gewapend met schepnet en waadpak, diverse wateren te inventariseren. Er valt echter nog een hoop te ontdekken! In deze presentatie gaan we in op de kansen en uitdagingen in Friesland, verschillende monitoringsprojecten en de manier waarop vrijwilligers, ook in samenwerking met professionals, hier een bijdrage aan kunnen leveren. Hierbij wordt ook stilgestaan bij de kansen die environmental DNA (eDNA) biedt, waarbij op basis van een watermonster uit het veld in het laboratorium de aanwezigheid van doelsoorten wordt onderzocht.