Mignon van den Wittenboer

Graag wil ik me als lid van de Ledenraad inzetten om samen met het bestuur te kijken hoe we de doelstellingen van Sovon op lange termijn kunnen waarborgen.

Al 35 jaar kijk, tel, fotografeer en -vooral!- geniet ik van vogels in de vrije natuur. Om ook de generaties na ons dit plezier niet te onthouden is bescherming van vogels enorm belangrijk. De door Sovon verzamelde gegevens vormen de basis om de noodzaak van beschermingsmaatregelen te onderbouwen en uitgevoerde maatregelen te evalueren. Dat de inzet en betrokkenheid van alle tellers en leden hiervoor onmisbaar is behoeft geen uitleg. Als bestuurslid van Vogelwacht Uden e.o. ben ik goed op de hoogte van wat er onder vogelaars in Oost Brabant leeft breng ik dit graag onder de aandacht bij Sovon.

Mijn huidige werkgever is Stichting Natuurcentrum De Maashorst, het bezoekers/educatiecentrum op de Maashorst in Nistelrode. Ik ben daar werkzaam als Recreatiemedewerker. 

Ik ben verder ook betrokken bij de Gebruikersraad van de Maashorst, een adviesorgaan waarin we de zeer diverse belangen van bewoners, recreanten en allerlei betrokken partijen af proberen te stemmen om tot een werkbaar advies te komen richting het Bestuurlijk regieteam van dit gebied. Dat heeft nu niet direct met vogels te maken, ik zit daar in namens alle natuurgebruikers van de Maashorst.