Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1999

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 2000/02, RIZA-rapport BM99-14, Expertisecentrum LNV coproductie C-31

Auteurs: 

Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J.

Jaar van uitgave: 

2000

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands