Midwintertelling van Watervogels in Nederland, januari 1996

Meer informatie over de beschikbaarheid van deze publicatie via Jeroen van Zuylen

Rapportnummer: 

SOVON-monitoringrapport 1997/04, RIZA-rapport BM 96-19, IKC Natuurbeheer coproductie C15

Auteurs: 

Voslamber B. , van Winden E. A. J. & van Roomen M. W. J.

Jaar van uitgave: 

1997

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands