Stoot de Brandgans de Kolgans binnenkort van de troon? Foto: Peter Eekelder

Midwintertelling 2013: nu al 4,3 miljoen vogels ingevoerd

In het weekend van 12 & 13 januari vond voor de 47e keer onder winterse, maar wel grotendeels zonnige omstandigheden de jaarlijkse Midwintertelling plaats. Op de zaterdag kwam in De Bilt de temperatuur net boven het vriespunt uit, maar op veel andere plaatsen bleef deze flink eronder.

Door Menno Hornman, coördinator watervogeltellingen

De omstandigheden waren erg vergelijkbaar met de vorige editie: een erg milde aanloop in december en begin januari en een omslag naar koud weer de dag voor de telling. Net als vorig jaar was in het rivierengebied het water aan het zakken na een hoogwaterperiode dankzij de overvloedige regenval in december.

3230 tellingen ingevoerd

Ruim twee weken na de telling komt met 3230 ingevoerde tellingen al het aantal van vorig jaar in zicht (4350). De teller van het online invoersysteem van Sovon staat op bijna 4,3 miljoen vogels. Als dat zo doorgaat komen we misschien wel weer in de buurt van de 5,5 miljoen die vorig jaar zijn geteld. Dat zou niet verbazen na zo’n milde aanloop. Nu al zijn er gelukkig meer Kleine Zwanen doorgeven dan vorig jaar in zijn geheel; inmiddels staat de teller op 8500 (nog niet gecorrigeerd voor eventuele dubbeltellingen). Vorig jaar kwam men niet verder dan een teleurstellende 3300 vogels. Desondanks blijft de soort een zorgenkindje met een steeds kleiner wordende populatie. Ook Wilde Zwanen werden er dit jaar weer meer geteld. De stand daarvan staat nu ook al flink hoger dan het totaal van vorig jaar: 3000 tegen 950 vorig jaar. Het koude weer dat al enige tijd heerste in vooral noordelijkere streken zal daar ongetwijfeld aan hebben bijgedragen. 

Brand- en Kolgans

Opvallend is ook dat qua aantal de Brandgans de Kolgans (al jaren de meest getelde soort) op de hielen zit. Wat vooral blijkt is  de stabiliteit van de tellingen. Ieder jaar worden weer veel dezelfde gebieden geteld. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee, want zo komen eventuele veranderingen aan het licht. Zonder een dergelijke inzet zouden we nooit zulke mooie resultaten kunnen presenteren.

Mocht je nog niet je gegevens hebben ingevoerd of door hebben gegeven, dan verzoeken we vriendelijk dat binnenkort te doen. Alle tellers worden van harte bedankt voor het tellen en het doorgeven van hun gegevens!