Michiel Versluys, 1952-2013

Michiel VersluysOp 22 december jl. overleed Michiel Versluys. Een vogelaar met een enorm stuk soortenkennis, kritisch, een soepele pen als gave, en bovenal een sympathiek, integer mens, die veel voor Sovon heeft betekend, in het bijzonder in Friesland.

 

Toen ik in 1997 districtscoördinator van Friesland werd, maakte mijn voorganger Dick Schut altijd al twee keer per jaar een dikke provinciale nieuwsbrief met Michiel, twintig kantjes dik, vol info over vogels in Friesland. Zowel de soortbehandelingen van kolonievogels en zeldzame broedvogels als die van BSP-niet-broedvogels werden daarin tot in de puntjes verzorgd door Michiel en verschenen dan in een later stadium nog wat uitgebreider beschreven als artikelen in het provinciale tijdschrift Twirre. In 2002 leidde dat tot de uitgave van het boek ‘Schaarse Vogels in Fryslân’, over het voorkomen van BSP-soorten in Friesland in de periode 1989-1998. Een (dankzij Michiel) secuur stukje werk, dat tot op de dag van vandaag een prima naslagwerk is. Datzelfde geldt ook voor het boek 'Vogels van Ameland', dat in 1997 verscheen en waarvan Michiel de hoofdauteur was. Zonder zijn redactionele inzet was het boek er nooit gekomen, aldus zijn mede-auteur en bevriend vogelaar Ricus Engelmoer. Zijn redactionele kwaliteiten kwamen ook van pas bij de totstandkoming van Sovon’s broedvogelatlas uit 2002, waarin Michiel niet alleen drie soorten beschreef, maar ook verschillende andere soortteksten van waardevol commentaar voorzag.

Michiel voerde in de jaren tachtig al de nodige grootschalige karteringen uit in Friese laagveenmoerassen als De Deelen, Rottige Meenthe en Brandemeer. En legde dat vast in rapportjes die ik als veldmedewerker nog regelmatig ter hand neem. Hij ontdekte destijds in het laatstgenoemde gebied nog een adulte man Franklins Meeuw, de tweede melding van die soort in ons land.

 

De laatste publicatie van Michiel verscheen in het themanummer Waddenzee van Limosa in 2009 en ging over de slaaptrektellingen van Regenwulpen langs de Friese waddenkust. Het artikel was reeds gepubliceerd in Twirre, maar verdiende naar mijn mening landelijke publicatie en zo geschiedde. Toen al kampte Michiel met fysieke problemen, een ziekte die zijn zenuwen in benen en armen aantastte, waardoor hij steeds moeilijker liep. Dat hij grote moeite met de toenemende lichamelijke beperkingen had, stak hij tijdens lange telefoongesprekken niet onder stoelen of banken. "Ik ben door mijn hoeven gezakt", zoals hij het zelf omschreef. Sindsdien verslechterde zijn situatie, waardoor Michiel uiteindelijk niet meer kon reizen en vogelen zoals hij dat wilde, en aan huis gekluisterd raakte zonder uitzicht op verbetering. Dat heeft hem vlak voor kerst doen besluiten dat het voldoende was.

 

In onze herinnering en in zijn publicaties leeft Michiel voort. Namens Sovon en de Fryske Feriening foar Fildbiology (FFF) wens ik zijn vrouw Marijke veel sterkte toe.

 

Romke Kleefstra

 

Publicaties van Michiel Versluys (aflopend op jaartal):

 • Versluys M., H. Hiemstra & J. Taal 2009. Regenwulpen langs de Friese waddenkust in het voorjaar van 1997-2007. Limosa 82: 194-206.
 • Versluys M. & H. Hiemstra 2008. Slaapplaatsen van Regenwulpen langs de Friese Noordkust. Twirre 19: 97-109.
 • Versluys M., D. Schut & J-N. IJnsen 2008. Breedbekstrandlopers in Fryslân. Twirre 19: 11-14.
 • Versluys M. 2007. Steltlopers in het Hegewiersterfjild 1998-2006. Twirre 18: 122-128.
 • Versluys M. & M. Engelmoer 2005. Steltlopers in het Friese binnenland, najaar 2003. Twirre 16: 176-184.
 • Versluys M., D. Schut & J-N. IJnsen 2005. Gestreepte Strandlopers in Fryslân. Twirre 16: 231-233.
 • Versluys M., D. Schut & J-N. IJnsen 2005. Zwarte Rotganzen in Fryslân. Twirre 16: 153-156.
 • Versluys M. 2004. Winter-Grutto’s bij Harlingen in 1998-2003. Twirre 15: 46-48.
 • Versluys M., D. Schut & J-N. IJnsen 2002. Schaarse vogels in Fryslân. SOVON Vogelonderzoek Nederland, district 2 (Fryslân), Akkrum & Fryske Feriening foar Fjildbiology, Heerenveen.
 • Versluys M. 2002. Blauwe kiekendief Circus cyaneus. pp. 156-157, Velduil Asio flammeus. pp. 282-283, Bonte kraai Corvus cornix. pp. 454-455 in: SOVON Vogelonderzoek Nederland 2002, Atlas van de Nederlandse broedvogels 1998-2000.- Nederlandse Fauna 5. Nationaal Natuurhistorisch Museum Naturalis, KNNV Uitgeverij & European Invertebrate Survey-Nederland, Leiden.
 • Versluys M. & D. Schut 2000. Het voorkomen van Sneeuwgans, Roodpootvalk en Beflijster in Fryslân, 1989-1998. Twirre 11 (1): 3-7.
 • Versluys M. 1999. IJslandse Grutto’s bij Harlingen in voorjaar 1998. Twirre 10 (3): 12-14.
 • Kleefstra R., D. Schut & M. Versluys 1999. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1997. Twirre 10 (2): 1-8.
 • Versluys M. & D. Schut 1998. Roodhalsgans, Casarca en Rouwkwikstaart in Fryslân. Twirre 9 (3): 7-12.
 • Schut D. & M. Versluys 1998. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 1996. Twirre 9 (1): 1-4.
 • Versluys M., H. Engelmoer, D. Blok & R. van der Wal 1997. Vogels van Ameland. Friese Pers Boekerij, Leeuwarden.
 • Versluys M. & D. Schut 1997. Schaarse en zeldzame vogels in Fryslân in 1989-1996. Twirre 8 (2): 1-6.
 • Versluys M., K. Scholten & D. Schut 1996. Slechtvalk, Smelleken en Klapekster in Friesland. Twirre 7 (3): 1-5.
 • Versluys M. & J-N. IJnsen 1995. Waarnemingen van zeezoogdieren tijdens zeevogeltrektellingen op Ameland in de periode 1973-1993. Twirre 6 (4): 1-3.
 • Schut D. & M. Versluys 1995. Kolonievogels in Friesland in 1994. Twirre 6 (2): 1-5.
 • Scholten K., M. Versluys & D. Schut 1995. Zeldzame en schaarse trekvogels in Friesland, 1989-1993. Twirre 6 (1): 1-4.
 • Schut D. & M. Versluys 1994. Kolonievogels in Friesland in 1992 en 1993. Twirre 5 (2): 1-6.
 • Versluys M. & J. Fokkema 1990. Franklins meeuw in Brandemeer in juni 1988. Dutch Birding 12: 65-69.