Michel Klemann

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Assistent meetnetcoördinator Watervogels

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

michel.klemann@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 471

Onderzoeksveld: 

Grootschalige broedvogelkarteringen:

 • 1987: Saasveld Gammelke (Ov) 2200 ha
 • 1988: Rijssen (Ov) 3100 ha
 • 1989: Enter, (Ov) 4420 ha
 • 1990: grote delen Noordelijk Peelgebied (Li)
 • 1991: grote delen Groninger kwelders, Ameland & Terschelling (Gr & Fr)
 • 1992: Oldematen (Ov) 1100 ha
 • 1992: Haarler- en Holterberg (Ov) 1600 ha
 • 1993: Bosw. Hardenberg, (Ov) 1040 ha
 • 1993: Plan Goudplevier (Dr) 1110 ha
 • 1994: grote delen Salland (Ov)
 • 1995: Delerwoud (Gld) 1250 ha
 • 1995: Groeneveld & Lage Vuursche (Ut) 1165 ha
 • 1996: Duinen Voorne & Goeree (ZH) 1995 ha
 • 1997: 11 SBB-objecten langs de IJssel (Ov) 600 ha
 • 1997: 7 SBB-objecten (NB) 967 ha
 • 1997: 5 NM-bebieden (NB) 800 ha
 • 1997: Bergherbos (Gld) de helft van 830 ha
 • 1998: SBB-Terreinen Texel (NH), de helft van 4200 ha
 • 1999: Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NH)
 • 2000: Noordhollands Duinreservaat (NH), de helft van 5250 ha
 • 2001: Schiermonnikoog (Fr) 2930 ha
 • 2002: Midden-Delfland (ZH) 4550 ha
 • 2003: 10 Stadsparken in leiden (ZH)
 • 2003: Gemeente Hellevoetsluis (ZH) 3300 ha
 • 2003: Voornes Duin van NM (ZH) 600 ha
 • 2005: deel van Groeneveld & Lage Vuursche (Ut) 1165 ha
 • 2006: deel Schiermonnikoog (Fr) 2930 ha
 • 2006: enkele weidevogel-monitoringplots rond Zutphen (Gld)
 • 2007: deel van Noordhollands Duinreservaat (NH) 5250 ha
 • 2008: Gemeente Hellevoetsluis (ZH) 3300 ha
 • 2009: Voornes Duin en Groene Strand (ZH) resp. 894 en 70 ha
 • 2010: Klein deel van de Biesbosch (NB)
 • 2011: Deelname broedvogelinventarisatie Tiengemeten (ZH)
 • 2011: Deelname broedvogelinventarisatie Duinen Goeree (ZH)
 • 2011-12: Groen Licht-project, 2 BMP-plots Voorstonden-Leusveld (Gld) 200 ha
 • 2012: deel Schiermonnikoog (Fr) 1486 ha
 • 2013-17: Groen Licht-project, 1 BMP-plot Voorstonden (Gld) 104 ha
 • 2013: 8 bmp-plots Kroondomeinen (Gld)
 • 2013: Zuidelijke helft Planken Wambuis (Gld) 1082 ha
 • 2014: Tiengemeten (ZH) 1048 ha
 • 2015: Bosw. Hardenberg, (Ov) 1023 ha
 • 2015: 8 SBB-objecten omgeving Bronckhorst (Gld) 78 ha
 • 2016: Sallandse Heuvelrug & Elsenermaat-Rijssen - SBB (Ov) 1627 & 42 ha
 • 2016: Noetselerberg (Ov) 491 ha
 • 2017: Nationaal Park Zuid-Kennemerland (NH) 2240 ha
 • 2018: deel van Noordhollands Duinreservaat (NH) 875 ha
 • 2018: Schiermonnikoog (Fr) 1690 ha
 • 2019: deel van Noordhollands Duinreservaat (NH) 846 ha
 • 2019: 4 bmp-plots Kroondomeinen (Gld) 459 ha
 • 2019: Landgoed Hackfort (Gld) 875 ha
 • 2019: 3 meetnet-plots Prov. Gelderland (Gld) 390 ha

Systematische trektellingen in het najaar:

Watervogeltellingen:

 • 1985-1987 maandelijks watervogelmonitoring langs de Waal bij Dreumel
 • 1990-2011 jaarlijks 1-2 watervogeltellingen op Terschelling, (Boschplaat e.o.)
 • 2005-2019 maandelijks 2-4 telgebieden langs de IJssel bij Zutphen

Overige vogeltellingen:

 • WIWO jan. 1991; Ganzentellingen in Turkije
 • PTT-tellingen: onregelmatig 1 tot 2 routes
 • Wintervogels: 2006-2020 uitgebreide tellingen van wintervogels in januari in werkgebied VWG-Zutphen

Expertise: 

 • Broedvogelkarteringen
 • Trektellen
 • Watervogeltellingen

CV: 

 • Havo 1973-79
 • Militaire Dienst 1981-82
 • Warmonderhof (BD-Land-& Tuinbouwschool) 1982-86 met landbouwstages in Finland en IJsland
 • NMF-Overijssel 1987-89:Broedvogelinventarisatiewerk: in de ruilverkavelingsgebieden Saasveld-Gammelke, Rijssen en Enter
 • Provincie Limburg 1990: Broedvogelinventarisaties Noord-Limburg
 • R.I.N. 1990 veldmedewerker onderzoek windmolenslachtoffers onder vogels
 • SOVON 1991-1993
 • Provincie Overijssel 1994 Broedvogelinventarisatie Salland
 • SOVON 1995-heden: jaarlijks grootschalige broedvogelkarteringen 1991 t/m heden; beheerder website 1997-2003; coördinatiemedewerker watervogeltellingen en allerlei grotere en kleinere klussen.

Publicaties: 

Broedvogelkarteringen

 • Klemann M.C.M. 1987. De broedvogels van Saasveld-Gammelke in 1987. Provincie Overijssel, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer.
 • Klemann M.C.M. 1989. De broedvogels van Enter in 1989. Provincie Overijssel, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer.
 • Klemann, M.C.M. & Morel, G.A. 1990. De broedvogels van Rijssen in 1988. Provincie Overijssel, Directie Natuur, Milieu en Faunabeheer.
 • Dijksen, L.J. & Klemann, M.C.M. 1992. Integrale broedvogelinventarisatie van het Nederlandse Waddengebied in 1991. SOVON-rapport 92/16. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1993. Broedvogels van de Olde Maten in 1992. SOVON-Rapport 93/02. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1993. Broedvogels van de Haarler- en Holterberg in 1992. SOVON-Rapport 93/03. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1993. Broedvogels van Plan Goudplevier in 1993. SOVON-Rapport 93/12. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1994. Broedvogels van Boswachterij Ommen in 1993. SOVON-Rapport 94/01. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann, M.C.M. & Wessels, H. 1994. Broedvogels van Het Merkske in 1993. SOVON-Rapport 94/05. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann, M.C.M. & Wessels, H. 1994. Broedvogels van de Reuselse Moeren in 1993. SOVON-Rapport 94/07. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1995. Broedvogels van het Delerwoud in 1995 SOVON-inventarisatierapport 95/06. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M 1995. . Broedvogels van Park Groeneveld en Boswachterij Lage Vuursche in 1995. SOVON-inventarisatierapport 95/07. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1996. Broedvogels van de duinen op Voorne en Goeree in 1996. SOVON-Inventarisatierapport 96/10. SOVON , Beek-Ubbergen.
 • Klemann, M., Beringen, R., Hazelhorst, H., Bremer, P., Veen, K. van der & Knotters, C. 1996. Flora en fauna van Zuid- en Midden-Salland. Basisrapport Milieuinventarisatie. Afdeling landelijk gebied Bureau natuur en landschap, Provincie Overijssel.
 • Vogel R.L. & Klemann M.C.M. 1997. De broedvogels van de Maashorst in 1996. SOVON-inventarisatierapport 97/04. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Vogel R.L. & Klemann M.C.M. 1997. De broedvogels van Mokerheide en Sint-Jansberg in 1996. SOVON-inventarisatierapport 97/06. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1998. Broedvogels van de Hoevensche Beemden, Kelsdonk, Weimeren en Rooskensdonk in West-Brabant 1997. SOVON-inventarisatierapport 98/03. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1998. Broedvogels van Natuurmonumenten-terreinen in ZW-Brabant 1997. SOVON-inventarisatierapport 98/04. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1998. Broedvogels van de Matjens, Krochten, Den Aard en Lange Gooren/Waayenberg in ZW-Brabant in 1997. SOVON-inventarisatierapport 98/05. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M.C.M. 1998. Broedvogels van SBB-objecten langs de IJssel in 1997. SOVON-inventarisatierapport 98/06. SOVON, Beek-Ubbergen
 • Vogel R.L. & Klemann M.C.M. 1998. Ontwikkelingen van de broedvogels in het Bergherbos (Gld). SOVON-inventarisatierapport 98/11, Beek-Ubbergen.
 • Dijksen, L., Klemann, M. & Sierdsema, H. 1999. Broedvogels van de terreinen van Staatsbosbeheer op Texel in 1998. SOVON-inventarisatierapport 99/01. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. & Veenstra B. 2000. Broedvogels van het Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 1996-99. SOVON-inventarisatierapport 2000/01. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. & Veenstra B. 1999. Broedvogels van het Noordhollands Duinreservaat in 2000. SOVON-inventarisatierapport 2001/04. SOVON, Beek-Ubbergen.
 • Klemann, M. 2001. Broedvogels van Schiermonnikoog in 2001. SOVON-inventarisatierapport 2001/27. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. 2002. Weidevogel-inventarisatie Midden Delfland in 2002. SOVON-inventarisatierapport 2002/16. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. 2004. Broedvogels van de Gemeente Hellevoetsluis in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2004/01. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. 2004. Broedvogels van Voornes Duin en Quackgors in 2003. SOVON-inventarisatierapport 2004/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Klemann, M. & Kleefstra, R. 2006. Broedvogels van Schiermonnikoog in 2006 SOVON-inventarisatierapport 2006/38 SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Veenstra B., Klemann M. & Manen W. van 2007. Broedvogels van het Noord-Hollands Duinreservaat in 2006/07. SOVON-inventarisatierapport 2007/16. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. 2008. Broedvogels van de Gemeente Hellevoetsluis in 2008. SOVON-inventarisatierapport 2008/29. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Klemann M. 2010. Broedvogels van Voornes Duin in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2010/16. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Boer, V. de, Klemann, M. & Kok, J. 2010. Broedvogels in terreinen van het Zuid-Hollands Landschap in de Krimpenerwaard, de Vijfheerenlanden en op Voorne in 2009. SOVON-inventarisatierapport 2010/65. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Slaterus, R. & Klemann, M. 2012. Broedvogels van Tiengemeten in 2011. SOVON-rapport 2012/13. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Klemann M. & Kleefstra R. 2012. Broedvogels van Schiermonnikoog in 2012. Sovon-rapport 2012/37. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • de Boer P. & Klemann M. 2014. Broedvogels van Planken Wambuis in 2013. SOVON-rapport 2014/23. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Klemann M. & Slaterus R. 2015. Broedvogels van Tiengemeten in 2014. Sovon-rapport 2015/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Deuzeman S. & Klemann M. 2015. Broedvogels van het Speulder- en Sprielderbos en de uiterwaarden bij Bronkhorst in 2015. SOVON-rapport 2015/28. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Klemann M. 2017. Broedvogels van de Sallandse Heuvelrug (en Elsenermaat) in 2016. Sovon-rapport 2017/12. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Klemann M. 2017. Broedvogels van de Noetselerberg in 2016. Sovon-rapport 2017/11. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Slaterus R. & Klemann M. 2018. Broedvogels van Nationaal Park Zuid-Kennemerland in 2016-2017. Sovon-rapport 2018/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Kleefstra R. & Klemann M. 2018. De broedvogels van Schiermonnikoog in 2018. Sovonrapport 2018/85. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.

Trekvogels

 • Dort J. van, Engelen F. van, Klemann M. & Poot M. 1982. Trekvogeltellingen Maarssen Herfst 1981. Rapport Vogelwacht Utrecht.
 • Foppen R., Klemann M., Kwak R., Lensink R. & Schepers F. 1983. Verslag van de simultaantellingen van zichtbare landtrek in het najaar van 1981 in Nederland. LWVT-Rapport.
 • Buesink H., Foppen R., Gasteren H. van, Klemann M., Kwak R., Lensink R. & Schepers F. 1984. Verslag van de simultaantellingen van zichtbare landtrek in het voorjaar en najaar van 1982 in Nederland. LWVT-Rapport.
 • Vlak R., Klemann M., Poot M. & Engelen F. 1986. Vogeltrek over Fort Maarsseveen in het najaar van 1982. Rapport Vogelwacht Utrecht.
 • Klemann M. & Witkamp C. 1987. Simultaantellingen van zichtbare landtrek in het najaar van 1984 in Nederland. LWVT-rapport.
 • Klemann M. 1987. Simultaantellingen van zichtbare landtrek in het voorjaar van 1985 in Nederland. LWVT-rapport.
 • Klemann M. 1987. Trekvogeltellingen in de Dreumelsche Waard najaar 1985. De Mourik 13(2): 26-31).
 • Gasteren H. van, Witkamp C., Klemann M. & Duin G. van 1990. Zichtbare vogeltrek over Nederland in het voorjaar van 1987 aan de hand van simultaantellingen. LWVT-rapport.
 • Lieuwe J. Dijksen & Michel C.M. Klemann. 1994. Wintering geese in Turkey januari 1992. WIWO-report 50.
 • Klemann M. 1995. Trektellingen najaar 1995, Telpost Zandweg, Brederwiede. Rapport.
 • Klemann M. & Gasteren H. van 1992. Simultaantellingen van zichtbare landtrek in het najaar van 1987 in Nederland. LWVT-Rapport
 • Klemann M. 1995. Trektellingen najaar 1994. Telpost Zandweg Brederwiede. Rapport.

Overig