Methodes monitoring weidevogels

In Nederland zijn veel mensen zeer actief met het wel en wee van weidevogels. Een gevolg daarvan is
niet alleen dat veel weidevogels op de een of andere wijze worden beschermd, maar ook dat er veel
wordt gemeten. Soms gebeurt dat in overleg tussen partijen, maar met grote regelmaat ook niet. En
dat is zonde want daardoor is de vergelijkbaarheid tussen de methoden lang niet altijd aanwezig, met
als gevolg dat er discussie over de juistheid van gegevens ontstaat, terwijl het moet gaan over hoe de
weidevogels het beste te beschermen. In deze rapportage is daarom allereerst onderzocht welke methoden worden gebruikt en door wie, en in hoeverre aansluiting mogelijk is.

Document: 

Ond_2010-09_Monitoring_Weidevogels.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-onderzoeksrapport 2010/09

Auteurs: 

Nijland F., Schekkerman H. & Teunissen W.

Jaar van uitgave: 

2010

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands