Kolganzen Oude Waal. Foto: Peter Eekelder

Met zijn allen slaapplaatsen tellen

Afgelopen weekend was de eerste van twee landelijke slaapplaatstellingen van ganzen en zwanen. Op diverse belangrijke plekken werd dit jaar voor het eerst in groepsverband geteld.

Het gaat om grote gebieden waarvan de slaapplaatsfunctie weliswaar bekend is, maar de precieze slaapplaatsplekken en aantallen niet. De Oostvaardersplassen en de Biesbosch bijvoorbeeld: moeilijk toegankelijk en onmogelijk door een individuele waarnemer te tellen. In deze gebieden is nu in samenwerking met de terreinbeheerder een telgroep geformeerd van zo´n 15 waarnemers die elk aan de rand van het gebied uitvliegende vogels tellen.

Deze week

Een zelfde actie wordt deze week in de Wieden uitgevoerd en ook voor het Fochteloërveen staat een telgroep in de steigers. Een spannende onderneming dus die heel waardevolle informatie kan opleveren, want van deze gebieden is niet of nauwelijks iets bekend over het gebruik als slaapplaats. Mannen, en vrouwen ook, succes! En natuurlijk ook al die andere waarnemers, al dan niet in groepsverband, in alle vroegte hun telpunt in het schemerdonker opzoeken. De zon gaat op rond 08.30 uur, dus ideale starttijd is 07.30 uur. Later deze winter volgt nog een telling speciaal voor ganzen en zwanen rond 19 januari.