Mensen achter Sovon

Medewerkers
In totaal werken er een 60-tal beroepskrachten bij Sovon. Deze zijn voor het grootste deel werkzaam in het kantoor van Sovon op het universiteitsterrein in Nijmegen.

Alle medewerkers »

Waarnemers
De vogeltellingen worden uitgevoerd door ruim 10000 vrijwillige veldmedewerkers. Deze waarnemers vormen de kurk waarop Sovon drijft: zonder hen kan Sovon niet bestaan.

Meer over waarnemers » 

Coördinatoren

Het vogelonderzoek is verdeeld in verschillende projecten. Omdat het onmogelijk en onwenselijk is om alles vanuit het kantoor in Nijmegen te regelen is Nederland voor de verschillende projecten in districten en regio's ingedeeld. Per regio en district is er een coördinator.

Alle districtscoördinatoren »

Alle regiocoördinatoren »