Menno Hornman

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Senior meetnetcoördinator

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

menno.hornman@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 461

Expertise: 

 • Enthousiasmeren van vrijwilligers
 • Vrijwillige watervogelteller sinds 1985, broedvogelkarteringen sinds 1986

CV: 

 • Projectleider/coördinator Meetnet Watervogels, Sovon Vogelonderzoek Nederland.
 • Eerder: Fauna-ecoloog bij Dienst Vastgoed Defensie (DVD), Ministerie van Defensie; daarvoor Fauna-ecoloog Defensieterreinen bij Informatie en Kenniscentrum (IKC-N)-Natuurbeheer (later Expertise­centrum LNV) van het Ministerie van LNV, i.s.m. Ministerie van Defensie.
 • Opleiding: Biologie, Radboud Universiteit Nijmegen.
 • 2008-heden Secretaris Werkgroep Internationaal Wad- en Watervogelonderzoek (WIWO).

Publicaties: 

 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2015. Watervogels in Nederland in 2013/2014. Sovon rapport 2015/72, RWS-rapport BM 15.21. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., Kleefstra R., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2015. Watervogels in Nederland in 2012/2013. Sovon-rapport 2015/01, RWS-rapport BM 14.27. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Fox A.D., Dalby L., Christensen T.K., Nagy S., Balsby T.J.S, Crowe O., Clausen P., Deceuninck B., Devos K., Holt C.A., Hornman M., Keller V., Langendoen T., Lehikoinen A., Lorentsen S.H, Molina B., Nilsson N., Stipniece A., Svenning J.C. & Wahl J. 2015. Seeking explanations for recent changes in abundance of wintering Eurasian Wigeon (Anas penelope ) in northwest Europe. Ornis Fennica 92
 • Pavón Jordán D., Fox A.D., Clausen P., Dagys M., Deceuninck B., Devos K., Hearn R.D., Holt C.A., Hornman M., Keller V., Langendoen T., Ławicki L., Lorentsen S.H., Luigujôe L., Meissner W., Musil P., Nilsson L., Paquet J.-Y., Stipniece A., Stroud D.A., Wahl J., Zenatello M. Lehikoinen A. 2015. Climate driven changes in winter abundance of a migratory waterbird in relation to EU protected areas. Diversity and Distributions 2015: 1-12.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., Kleefstra R., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2013.Watervogels in Nederland in 2011/2012. Sovon-rapport 2013/66, Waterdienstrapport BM 13.27. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M & Van Winden E. 2013. Midwintertelling van watervogels in januari 2013: weer tijdens een weersomslag. SOVON-Nieuws 26(4): 3-5.
 • Hornman M. & van Winden E. 2013. Verspreiding van ganzen in Nederland en de afzonderlijke provincies in 2007-2012 in relatie tot opvangbeleid. Sovon-rapport 2013/35. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Johnston A.,  Ausden M., Dodd A.M., Bradbury R.B., Chamberlain D.E., Jiguet F., Thomas C. D., Cook A. S.C.P., Newson S.E., Ockendon N., Rehfisch M.M., Roos S., Thaxter C.B., Brown A., Crick H.Q.P., Douse A., McCall R.A., Pontier H., Stroud D.A., Cadiou B., Crowe O., Deceuninck B., Hornman M. & Pearce-Higgins, J.W. 2013. Observed and predicted effects of climate change on species abundance in protected areas. Nature Climate Change, Volume 3, Issue 12, pp. 1055-1061.
 • Lehikoinen A., Jaatinen K., Vähätalo A.V., Clausen P., Crowe O., Deceuninck B., Hearn R., Holt C.A., Hornman M., Keller V., Nilsson L., Langendoen T., Tománková I., Wahl J. & Fox A.D. 2013. Rapid climate driven shifts in wintering distributions of three common waterbird species. Global Change Biology 19: 2071-2081. 
 • Hornman M. 2013. Resultaten analyse ringwerk van zeven eendensoorten. Pp. 75-108 in: Karelse D. & Mandigers F. (eindred.) Blauwgoed, helen en halven – 100 jaar ringwerk in eendenkooien. Werkgroep Ringwerk Eendenkooien Nederland (WREN), s.l.
 • Schekkerman H., Hornman M. & van Winden E. 2013. Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2011/12. Sovon-rapport 2013/17. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2013.Watervogels in Nederland in 2010/2011. Sovon-rapport 2013/02, Waterdienstrapport BM 13.01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M & Van Winden E. 2012. Midwintertelling van watervogels in januari 2012: sneeuw en koude. SOVON-Nieuws 25(4): 6-7.
 • van Roomen M., Hornman M., Flink S., Langendoen T., van Winden E., Nagy S. & van Turnhout C. 2012. Flyway-trends for waterbird species important in Lakes IJsselmeer and Markermeer. Sovon-rapport 2012/22, Sovon Dutch Centre for Field Ornithology, Nijmegen - the Netherlands.
 • Vogel R., van Turnhout C., van Roomen M., Hornman M. & van Kleunen A. 2012 Verkenning mogelijkheden efficiencywinst vogelmeetnetten Rijkswaterstaat. SOVON-Rapport 2012/16. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M., van Roomen M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E. & Soldaat L. 2012. Populatietrends van overwinterende en doortrekkende watervogels in Nederland in 1975-2010. Limosa 85: 97-116.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K. & Klaassen O. 2012. Handleiding Sovon Watervogel- en slaapplaatstellingen. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Schekkerman H., Hornman M. & van Winden E. 2012. Monitoring van het gebruik van ganzenfoerageergebieden in Nederland in 2010/11. SOVON-rapport 2012/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K. Kleefstra R., Klaassen O., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2012. Watervogels in Nederland in 2009/10. Sovon-rapport 2012/02, Waterdienst-rapport BM 12.06. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M & Van Winden E. 2011. Midwintertelling van watervogels in januari 2011: warm en koud. SOVON-Nieuws 24(4): 3-4.
 • Koffijberg K., Hustings F., de Jong A., Hornman M. & van Winden E. 2011. Recente ontwikkelingen in het voorkomen van Taigarietganzen in Nederland. Limosa 84: 117-131.
 • Koffijberg K. & Hornman M. 2011. Recente ontwikkelingen bij overwinterende ganzen en zwanen. SOVON-Nieuws 24(3): 18-19
 • Hornman M. 2011. Actueel voorkomen van Rosse Stekelstaarten in Nederland. SOVON Informatierapport 2011/03. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M. 2011. Het Nonnetje, een graag geziene wintergast in Limburg. Limburgse Vogels 21: 16-22.
 • Hornman M., Hustings F., Koffijberg K., van Winden E., Sovon Ganzen- en Zwanenwerkgroep & Soldaat L. 2011. Watervogels in Nederland in 2008/2009. SOVON-monitoringrapport 2011/03, Waterdienst-rapport BM 10.24. SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Hornman M & Van Winden E. 2011. Midwintertelling van watervogels in januari 2010: sneeuw en koude. SOVON-Nieuws 24(1): 4-6.
 • Koffijberg K. & Hornman M. 2010. Het ‘rietganzen-complex’. SOVON-Nieuws 23(1): 18-19.
 • Hornman M & Van Winden E. 2010. Midwintertelling van watervogels in januari 2009: eindelijk winter! SOVON-Nieuws 23 (1): 3-5.

 

Overige publicaties (selectie)

 • Hornman, M. 2008. Species accounts of Laniidae: Tiger Shrike (Lanius tigrinus), Burmese Shrike (Lanius collurioides), Emin’s Shrike (Lanius gubernator), Bay-backed Shrike (Lanius vittatus) , Mountain Shrike (Lanius validirostris). In: del Hoyo, J., Elliott, A. & Christie, D.A. (eds), 2008. Handbook of the Birds of the World. Volume 13. Lynx Edicions, Barcelona.
 • Hornman, M., van Diek, H. & Tayefeh, F.H., 2007. A Census of waterbirds and waders in Busherhr Province, Iran, January 2007. Internal report to the Department of the Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
 • Hornman, M. & Willems, F.J., 2006. Waterbirds in Hormuzgan, Iran, January 2005. Internal report to the Department of the Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
 • Van Diek, H., R. Felix, M. Hornman, P.L. Meininger, F. Willems & M. Zekhuis, 2004. Bird counting in Iran in January 2004. Dutch Birding 26: 287-296.
 • Hornman, M. &  van Diek, H., 2004. A Census of waterbirds and waders in Khuzestan Province, Iran, January 2004. Internal report to the Department of the Environment, Tehran, Islamic Republic of Iran.
 • Hendriks, R., M. Hornman, R. Pahlplatz & M. van der Weide, 2001. Vogels in het Land van Cuijk. VWG Rijk van Nijmegen e.o. ISBN 90-901-4480-3
 • Hornman, M., M. Nijssen, M. Geertsma, J. Kuper & H. Esselink, 1998. Temporal effects on diet composition in nestling red-backed shrike (Lanius collurio) in Bargerveen, The Netherlands. Proc. 2nd Int. Shrike Symp., IBCE Tech. Publ. 7: 83-87.
 • Hornman, M. & R. Haveman 2001. Flora en Fauna op militaire heideterreinen. De Levende Natuur 102:  173-176
 • Berg, A. van der, R. Haveman & M. Hornman 2000. De kleine wrattenbijter Gampsocleis glabra herondekt in Nederland (Orthoptera: Tettigoniidae). Nederlandse faunistische Mededelingen 11:1-12