Meetnet Urbane Soorten

In deze bijdrage worden de doelstellingen en veldwerkmethoden van dit nieuwe meetnet, genaamd MUS (Meetnet Urbane Soorten), kort beschreven en worden de achtergronden belicht. Hierbij geven we vooral aandacht aan aspecten die nieuw zijn ten opzichte van de al lopende broedvogelmeetnetten.

Document: 

LIM801_6-Sovon.pdf

Auteurs: 

van Turnhout C. & Aarts B.

Jaar van uitgave: 

2007

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

80

Nummer: 

1

Publicatietaal: 

Nederlands