Meetellen voor het Jaar van de Spreeuw

In het Jaar van de Spreeuw kon u meedoen aan twee verschillende tellingen: juvenielentellingen en slaapplaatstellingen. De jongentellingen herhalen we in 2015 en zal plaatsvinden in de periode 1 mei t/m 15 augustus. Ook de slaapplaatsen kunt u gewoon blijven doorgeven.  

Telling juvenielen

Om meer inzicht te krijgen in jongenpercentages en regionale verschillen daarin, organiseren we in de periode 1 mei - 15 augustus tellingen van het aandeel juveniele vogels in groepen uitzwermende Spreeuwen. Dit is een arbeidsextensieve telling: je telt zoveel groepen als je wil en geeft enkel de locatie, datum en aantal volwassen en jonge Spreeuwen door. De tellingen kunnen worden ingevoerd via een nieuwe, eenvoudige invoermodule. Daarin is ook te zien wat de verschillen tussen volwassen en jonge Spreeuwen zijn.

Slaapplaatstellingen

In juli en oktober kunt u slaapplaatsten van spreeuwen aan ons doorgeven. Je helpt zo mee aan het verkrijgen van een zo goed mogelijk landdekkend overzicht van grote groepen slapende Spreeuwen. Een grote slaapplaats nabij Kinderdijk is al eens gecoördineerd geteld. De resultaten van die telling zijn hier te lezen.

  • In de hele maand juli tel je slaapplaatsen van Spreeuwen. Voer je telling in via de invoer van Sovon.
  • In oktober kun je slaapplaatsen doorgeven na het claimen van een telgebied 

Een speciale telinstructie geeft uitleg over het zoeken en tellen van de Spreeuwenslaapplaatsen. Deze telinstructie is in beknopte vorm ook als filmpje hieronder te bekijken

Daarnaast willen we weten welke aantallen er op de slaapplaatsen samenkomen, wat de fluctuaties in die aantallen zijn en in welke habitats de slaapplaatsen zijn gelegen.