Maurits de Brauw

Lange tijd ben ik al lid van de Roofvogelwerkgroep Nederland, eerst via het Gooi waar ik 20 jaar woonde en nu in Zeeland. Ook betrokken geweest bij de oprichting van de Roofvogelwerkgroep Walcheren en ben ik actief binnen de Vogelwerkgroep Walcheren.  Ik heb een brede bestuurlijke achtergrond waarbij mijn laatste positie in loondienst die van secretaris (lees: algemeen directeur) van de Algemene Rekenkamer was. Sinds 6 jaar executive coach en boardroom adviseur met specialisatie in governance zaken. Met deze achtergrond hoop ik een bijdrage te kunnen leveren aan het belangrijke werk van Sovon, niet zozeer in ornithologische zin maar veeleer in bestuurlijke zin en de ontwikkeling van algemeen beleid, ook internationaal.

Voor meer informatie over mijn achtergrond: www.mauralto.nl