Foto: Albert de Jong

Massale Kolganzentrek

Zondag bleek het een ideale dag voor Kolganzen te zijn om massaal richting het noordoosten te vertrekken. In totaal werden er 94833 exemplaren geteld op trektelposten in ons land. De weersomstandigheden waren eindelijk gunstig.

De trekbaan van de Kolganzen lag over de oostelijke helft van Nederland. Telposten op het Dwingelderveld en nabij Losser noteerden de hoogste aantallen, zie Trektellen.nl. Er stond nauwelijks wind, in tegenstelling tot de afgelopen weken, waarin er voortdurend een vrij stevige wind vanuit het (noord)oosten stond. Het gaf de Kolganzen de kans om de kaalgevreten graslanden te verlaten. Vaak vlogen ze erg hoog en waren ze lastig te zien in de blauwe lucht. 

Late terugtrek

In de maand maart werden er meer Kolganzen geteld tijdens de watervogeltelling dan in die maand in de afgelopen twee voorjaren. De vertraagde wegtrek van met name Kolgans en Brandgans was een gevolg van de tegenwind en de lage temperaturen. Naar verwachting zal de wind de komende dagen naar het zuidwesten draaien en zal de uittocht van de ganzen een vervolg krijgen.