Bergerheide, 5 maart 2013. Foto: Fred Hustings

Massale doortrek Kraanvogels

Met de weersomslag zijn ook de Kraanvogels gekomen. Op 4 en 5 maart werden tienduizenden trekkers gezien!

De meeste trek werd, zoals gebruikelijk, geconstateerd in Limburg, zuidoostelijk Noord-Brabant, de Achterhoek en Twente. Maar er zijn ook heel veel waarnemingen verder westelijk gedaan, waar Kraanvogels min of meer bijzonder zijn. Een mooi beeld geeft het kaartje van Waarneming.nl. http://bit.ly/Zde7hW

De massale doortrek komt op een moment waarop de winter plaatsmaakt voor zacht lenteweer. Dankzij een zuidoostenwind kwam de trekbaan van de Kraanvogels wat westelijker te liggen dan gewoonlijk. Dat de Kraanvogels er zin in hebben, blijkt uit de vele waarnemingen van 's nachts gehoorde vogels. Kennelijk willen ze, nu het voorjaar aanbreekt, in snel tempo fikse afstanden afleggen.

De aantallen Kraanvogels die in ons land gezien worden zijn de afgelopen decennia toegenomen. Dat is niet alleen een gevolg van een gestegen aantal waarnemers. De Europese broedpopulatie dijt uit maar bovendien ontstond nogal westelijk in Duitsland een belangrijke nieuwe pleisterplaats (Diepholzer Moorniederung). Dit verhoogt de kans op massale trek van deze indrukwekkende  soort in ons land.