MAS-cursus

Bestaat het werkgebied van uw vogelwerkgroep vooral uit agrarisch gebied? Dan is de telmethode van het Meetnet Agrarische Soorten (MAS) geschikt om de broedvogels van uw werkterrein te tellen. Hoe dat in zijn werk gaat, leert u tijdens de MAS-cursus.

Inhoud

Deze cursus bestaat uit een theorieavond en een praktijkochtend. Tijdens de theorieavond leren cursisten de werkwijze van MAS. Gezamenlijk oefenen ze met het interpreteren en noteren van waarnemingen. Ook passeren aandachtspunten als het maken van een telplanning en het noteren van agrarische werkzaamheden de revue. Daarnaast leren ze hun telling in te voeren op de website van Sovon. Tijdens de praktijkochtend oefenen cursisten met het uitvoeren van een telling. Dit gebeurt in kleinere groepen, onder leiding van een ervaren MAS-teller.

Doel

Cursisten leren om zelfstandig een MAS-telling uit te voeren en de resultaten in te voeren via de website van Sovon.

Doelgroep

Vogelaars die de vogels van akkers, weide, boerenerf en struweel herkennen. Enige ervaring met broedvogelkartering is een pré.

Omvang

1 theorieavond en 1 praktijkochtend

Cursusleider(s)

Maja Roodbergen

Jelle Postma