Marten Wesselius

Marten Wesselius uit Ruigahuizen, geboren te Sneek op 28-02-1952.

Gestart op de middelbare school met vogelen bij Christelijke Jeugdbond voor Natuurstudie (CJN afd. Teapert te Sneek). Na de HBCS te Arnhem ben ik bij Staatsbosbeheer in Friesland terecht gekomen. Later naar het Ministerie van LNV, consulentschap Friesland en vanaf 1996 bij de provincie Fryslân. In die periode altijd betrokken geweest bij de vele natuur dossiers en de carrière in 2014 afgesloten na hectische jaren in het provinciale en landelijke ganzendossier.

Als vrijwilliger al heel lang teller voor Sovon projecten als de maandelijkse watervogeltelling, midwinterwatervogeltelling (coördinator geweest), ganzen en zwanentelling, slaapplaatstelling en MUS project.

Bestuurlijk betrokken bij IVN afdeling en wetlandwacht voor een deel van de Friese IJsselmeerkust voor Vogelbescherming Nederland.