Maja Roodbergen

Titel(s): 

Dr.Ir.

afdeling: 

Onderzoek & Inventarisaties

functie: 

Onderzoeker

vestiging: 

Nijmegen

e-mail: 

maja.roodbergen@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 438

Onderzoeksveld: 

Weide- en akkervogels

Populatiestudies

Broedecologie

Meetnet Agrarische Soorten

Expertise: 

Veldwerk aan weidevogels
Zenderstudies
Statistische analyses
Overlevingsanalyses
Populatiemodellering

CV: 

Werkzaam bij Sovon als onderzoeker sinds januari 2008
Daarvoor als AIO promotieonderzoek gedaan aan populatiedynamiek van Grutto’s bij de Rijksuniversiteit Groningen en Alterra, afgerond in 2010
Afgestudeerd in de Biologie aan de Wageningen Universiteit, in 2001

Publicaties: 

Een overzicht van publicaties via Google citations.