LSB-Districtscoördinator voor Limburg-zuid gezocht

Sovon is op zoek naar een enthousiaste vogelaar die het leuk vind om binnen het district Limburg-zuid de beschikbare broedvogeldata van territoriale/broedende zeldzame soorten en kolonievogels te controleren/achterhalen. Voor het broedvogelmeetnet LSB zijn we op zoek naar een districtscoördinator (DC) met affectie voor zeldzame soorten en kolonievogels.

Door Joost van Bruggen,T: 024-7410441, broedvogelcoördinator

Kolonievogels
Kern van de werkzaamheden zit in het binnenhalen van telgegevens. Het onderdeel kolonievogels is een betrekkelijk eenvoudig onderdeel. De meeste kolonies zitten jarenlang op min of meer dezelfde plek of laten zich goed vinden en ook de tellingen ervan zijn, in de meeste gevallen, eenvoudig uit te voeren. Om die redenen is dit onderdeel erg populair onder onze vrijwilligers en komen de meeste gegevens gemakkelijk en snel binnen.

Zeldzame soorten
Bij zeldzame soorten is het iets lastiger. Zeldzame soorten komen lang niet altijd terug op de plek waar ze vorig jaar zaten of zijn lastig te vinden. Daar komt bij dat niet elke vogelaar zijn waarnemingen ook doorgeeft via de Sovon-website. Een DC weet deze gegevens boven water te krijgen. Daarbij weet hij/zij gebruik te maken van diverse gegevensbronnen (waarnemers, websites, terreinbeheerders, vogelwerkgroepen etc.). Dusdoende wordt het beeld van de betreffende soorten helder, en kan Sovon met die gegevens een betrouwbaar beeld schetsen van de betreffende soorten op regionaal en landelijk niveau. Via de site van Sovon heeft een DC inzichten in wat er op dat moment gaande is in de provincie maar heeft ook inzicht in historische gegevens. Ook kan een DC uit naam van Sovon gemakkelijk contact leggen met tellers.

De rol van een DC
De DC werkt als vrijwilliger, voor een vaste onkostenvergoeding van €270,00 per jaar. Hij of zij benadert tellers, controleert online ingevoerde gegevens en probeert ontbrekende gegevens te achterhalen. Daardoor functioneert de DC als dé schakel tussen het Sovon-bureau en de tellers en beheerders van natuurgebieden.
De DC moet iemand zijn die door sociale contacten, kennis en ervaring goed op de hoogte komt/is van de in het district opererende broedvogeltellers. Hij/zij moet tellers weten te stimuleren en er zorg voor te dragen dat gemaakte afspraken met tellers ook worden nagekomen en de daar uit voortvloeiende resultaten tijdig ingeleverd worden. Veel gegevens komen tegenwoordig digitaal binnen via onze website. Via deze site kunnen gegevens eenvoudig door een DC worden bekeken en  aangevuld.

Wat zijn de kenmerken van een DC?
De belangrijkste kenmerken van een DC zijn: voldoende kennis van de regionale avifauna en van inventarisatietechnieken en de nodige beschikbare tijd. Een organisatorische aanleg, goede contactuele eigenschappen en een enthousiasmerende uitstraling zijn een pre. Wat betreft tijdinspanning is er sprake van rustige perioden (mei-augustus en december-januari) en perioden waarin je 2-4 uur per week bezig bent (september-november en februari-april). Een DC staat er uiteraard nooit alleen voor. Het Sovon-kantoor is er om DC’s te begeleiden en te helpen bij vragen, aanpak, prioriteiten etc. Een DC kan met enige ervaring uiteindelijk geheel zelfstandig werken.

Nieuwsgierig?
Is je nieuwsgierigheid geprikkeld en wil je meer informatie dan kan je contact opnemen met Joost van Bruggen. Wordt jij onze lokale spin in het web?