LiveAtlas: het digitale antwoord op de Vogelatlas

Paul van Els (Sovon)

In de afgelopen decennia werd landelijke verspreiding van vogels al een paar keer vastgelegd in vogelatlassen. Duizenden bekwame vrijwilligers hielpen mee om ‘vakken te vullen’.

LiveAtlas is het vervolgproject op de vogelatlas, waarbij jaarrond, flexibiliteit en digitalisering centraal staan. Jaarrond en flexibel omdat je het hele jaar op elk moment kunt gaan tellen. Digitaal omdat de invoer volledig op de smartphone en live, in het veld, verloopt. Dit maakt het voor de teller nog gemakkelijker èn spannender om gegevens in te voeren. In deze lezing laat Paul van Els van team LiveAtlas zien uit hoe je gegevens invoert in de app en wat je zoal aan leuks op je LiveAtlas profielpagina kan vinden. Hij geeft een aantal smeuïge voorbeelden van LiveAtlasrondjes uit het veld. LiveAtlassen levert hele mooie data op, waar we naast een fijnmazig verspreidingsbeeld ook bijvoorbeeld gedetailleerde fenologische patronen uit kunnen destilleren. Tenslotte neemt hij je mee in onze toekomstplannen voor LiveAtlas: een volledig verspreidingsbeeld van alle vogels van Nederland, het hele jaar door met een keur aan mogelijkheden voor analyse voor vogelonderzoek!