Broedvogels van Leusenermaan in 2010

In bijgaande PDF treft u geen stippenkaarten aan; voor verdere informatie neem contact op met Jacintha van Dijk (jacintha.vandijk@sovon.nl).

Document: 

inv2011-04 leusenermaanZK.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-inventarisatierapport 2011/04

Auteurs: 

van Manen W.

Jaar van uitgave: 

2011

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Soortgroep: 

Broedvogels

Publicatietaal: 

Nederlands