Lente nadert

BB, een van de Schotse koekoeken die door de BTO van een zender is voorzien, is in beweging gekomen. De vogel bevindt zich in de Congo en is tussen 10  en 13 januari een kleine 120 kilometer naar noord getrokken.

Ook andere koekoeken beginnen de plaats waar ze overwinterd hebben te verlaten. Aan de afgelegde afstanden kun je zien dat ze nog niet vol aan de terugreis zijn begonnen en dat is natuurlijk ook maar verstandig, maar blijkbaar begint er toch iets te kriebelen.

Lees de wederwaardigheden van de gezenderde koekoeken bij de BTO.