Foto: Albert de Jong

Lege velden, volle slaapplaatsen

De telling van Grutto's op slaapplaatsen vorig weekend leek onder slecht gesternte te verlopen. Nauwelijks terug in Nederland, werden de Grutto's geconfronteerd met bizar koud voorjaarsweer.

Bevroren plasjes, regionaal sneeuw; het moet een hele overgang zijn geweest van de West-Afrikaanse of Zuidwest-Europese overwinteringsgebieden naar Nederland. Van voorjaarsgedrag was dan ook weinig te merken, de vogels bleven in groepen op gunstige plekken hangen.

Dat was ook te merken bij de slaapplaatstelling. Sommige slaapplaatsen bleven leeg. Andere daarentegen waren heel goed gevuld. Zo waren er zeven slaapplaatsen met 1000 tot 6100 slapende Grutto's. Lees de eerste impressies.

Toch weer een leerzame telling dus, met dank aan de vogelaars die zich niet door de kou van de wijs lieten brengen.