Legbegin

Er zijn meerdere manieren om het legbegin te bepalen. De Digitale Nestkaart maakt hiervan gebruik bij de analyses. Bij de meeste berekeningen worden de ingevoerde broedcodes gebruikt. Er zijn ook enkele aanvullende methoden waarmee het legbegin kan worden berekend. Hiervoor moeten in het veld extra gegevens worden verzameld. Op deze pagina wordt hiervan een overzicht gegeven. Alle onderstaande methoden worden op dit moment gebruikt door de Digitale Nestkaart of zullen in de toekomst worden nog ingebouwd in het programma

Metingen aan eieren

Eieren worden lichter naarmate ze langer zijn bebroed. Er zijn twee methoden die hier gebruik van maken. Deze methoden zijn vooral bruikbaar bij grotere soorten en met name handig bij nestvlieders.

 1. Incubometingen:
  Invoeren in de Digitale Nestkaart kan op het tabblad Nestbezoeken nadat het invoeren in geactiveerd in het menu Instellingen.
 2. Eimaten en -gewichten:
  Als de hoogte en breedte van een ei bekend zijn kan met behulp van het gewicht een schatting worden gemaakt van het aantal dagen dat het ei al bebroed is.
  Eimaten en gewichten kunnen worden ingevoerd op het tabblad Eieren.

Foto's van jongen

Met name de eerste dagen na het uitkomen van de eieren zijn er grote dagelijkse verschillen in het uiterlijk van de kuikens. Hiervan kan gebruik worden gemaakt door de jongen te vergelijken met foto's van jongen met bekende leeftijden. Van een aantal soorten zijn goede fotoseries beschikbaar. Deze methode is vooral bruikbaar bij kleine soorten en bij jonge kuikens van grotere soorten. De inschatting van de leeftijd kan tesamen met de nauwkeurigheid in dagen worden ingevoerd op het tabblad Nestbezoeken.

 • Merel
  De fotoserie van Merels is samengesteld door Jurrian van Irsel (onderzoeker NIOO/KNAW)
 • Steenuil
  De fotoserie van Steenuilen is te vinden in hoofdstuk 6 van de handleiding van STONE.
 • Kerkuil
  Zie voor een beschijving van leeftijden van Kerkuil jongen hoofdstuk 2 in de handleiding van SKWN
 • Boerenzwaluw
  De fotoserie van Boerenzwaluwen is samengesteld door © Bennie van den Brink.
 • Zwartkop/Tuinfluiter/Kleine Karekiet/Bosrietzanger/Grasmus/Braamsluiper
  De fotoserie van Zwartkoppen is geschikt voor de leeftijdsbepaling van kleine zangvogels waarvan de jongenfase ongeveer 11 dagen lang is.
 • mezen
  De fotoserie van Koolmezen (© Henri Bouwmeester, NIVON Goor) is geschikt voor de leeftijdsbepaling van alle mezensoorten.
 • Boomklever
  De fotoserie van Boomklevers is samengesteld door © Henri Bouwmeester, NIVON Goor.
 • Bonte Vliegenvanger
  De fotoserie van Bonte Vliegenvangers is samengesteld door © Henri Bouwmeester, NIVON Goor.
 • Spreeuw
  De fotoserie van Spreeuwen is samengesteld door © Germ de Vries, Fûgel en Natoerbeskermingwacht Eastermar.
 • Huismus
  De fotoserie van Huismussen is samengesteld door © Stefan Sand.

Biometrie

Enkele biometrische maten kunnen goed worden gebruikt voor het bepalen van de leeftijd van nestjongen. Vooral de vleugellengte is een goede maat. Deze methode is bruikbaar voor alle soorten.
De maten kunnen worden ingevoerd op het tabblad Biometrie.