Leeftijdkaart jonge Zwartkoppen

Deze fotoserie van Zwartkoppen is geschikt voor de leeftijdsbepaling van kleine zangvogels waarvan de jongenfase ongeveer 11 dagen lang is.

Ook bruikbaar voor Tuinfluiter, Kleine Karekiet, Bosrietzanger, Grasmus en Braamsluiper.

Document: 

leeftijdenkaart_Zwartkop.pdf

Publicatiemedium: 

Speciale uitgave

Publicatietaal: 

Nederlands