Ledenraad

De ledenraad vertegenwoordigt de leden van de vereniging Sovon. De ledenraad bestaat uit maximaal 40 leden (max. 2 vertegenwoordigers per district) en vergadert in de regel tweemaal per jaar.
De raad heeft een belangrijke inbreng bij de Meerjarenvisie van de vereniging en stelt jaarlijks de begroting vast. Ze controleert het beleid van het bestuur en bekrachtigt de aanstelling van nieuwe bestuursleden.

Contact: ledenraad@sovon.nl

Wie zitten er momenteel in de ledenraad?