Landelijk Meetnet Flora 2002-2018 inrichting en resultaten

Piet Zumkehr en Bouwe Talsma - Zumkehr Ecologisch Adviesburo & Provincie Fryslân

Het opnemen van permanente kwadraten (PQ’s) is begonnen in 2002.  Een PQ is een vaste locatie van 25m2 of meer waar de bedekking van alle soorten mossen, planten, struiken en bomen wordt opgenomen. In Friesland worden zo’n 1000 PQ’s  opgenomen met een frequentie van eens in de drie jaar.