Laat de wulpenroep geen zwanenzang zijn | 2019 Jaar van de Wulp

Romke Kleefstra (Sovon) | in samenwerking met Marije Kuiper (Vogelbescherming Nederland)

Internationaal luiden alarmbellen voor de Wulp. In de afgelopen 30 jaar is de stand in Europa zorgwekkend afgenomen. Vooral de afname in Groot-Brittannië, waar bijna een derde van de Europese populatie broedt, speelt een grote rol.

Ook in Nederland gaat het niet goed met broedende Wulpen. De soort staat inmiddels op de Rode Lijst voor broedvogels. Buiten het broedseizoen heeft Nederland een internationale verplichting voor de Wulp: 25-50% van de wereldpopulatie maakt op enig moment gebruik van Nederland. Opmerkelijk genoeg nemen die aantallen juist toe. 2019 is het Jaar van de Wulp voor Sovon en Vogelbescherming Nederland en daarin heeft Sovon gekeken naar de ontwikkeling van zowel broedende als overwinterende Wulpen in Nederland. Welke veranderingen zien we in de data op regionale schaal die vrijwilligers de afgelopen 30-40 jaar verzamelden en wat zijn daar de oorzaken van? Wat willen we weten van Wulpen en wat is er nodig om de Wulp te behouden?

 

Bekijk de trailer van zijn lezing op ons YouTube-kanaal.