Kwartelkoningen in Nederland in 2006

Het beschermingsprogramma voor Kwartelkoningen in Nederland werd in 2006 voor het zesde achtereenvolgende jaar uitgevoerd; voor het tweede jaar in het kader van het ‘Beschermingsplan Kwartelkoning’.

Document: 

Kwartelkoningen Nederland 2006_rap2007_05.pdf

Rapportnummer: 

SOVON-informatierapport 2007/05

Auteurs: 

Schoppers J., Koffijberg K.

Jaar van uitgave: 

2007

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands