Kwartelkoningen in het Oldambt

Onderzoek naar de populatiedynamiek, habitatkeuze en mogelijkheden tot beschermingsmaatregelen in akkers

Document: 

Kwartelkoningen in Oldambt en onderzoek naar populatiedynamiek habitatkeuze en beschermingsmaatregelen in akkers_rap2003_04.pdf

Rapportnummer: 

Onderzoeksrapport 2003/04

Auteurs: 

Koffijberg K. & Nienhuis J.

Jaar van uitgave: 

2003

Uitgever: 

SOVON Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen

Publicatiemedium: 

Rapport Sovon

Publicatietaal: 

Nederlands