Kwantificering bezoek wilde vogels aan uitloop pluimveebedrijf | flitslezing

Armin Elbers | Wageningen Bioveterinary Research | Lelystad

Pluimveebedrijven met uitloop hebben een verhoogd risico op introductie van vogelgriepvirussen. Wilde watervogels zijn waarschijnlijk de bron van introductie.

Er is nauwelijks data over bezoek van wilde vogels aan de uitloop van een pluimveebedrijf. Wij telden wilde faunabezoek aan een uitlooplegbedrijf met video-camera monitoring (5016 uur aan videobeelden). Meerdere soorten vogels (behorend tot in totaal 16 verschillende families) en zoogdieren (vijf families) bezochten de uitloop. Wilde vogels bezochten de uitloop primair in de periode tussen zonsopgang en het moment waarop de kippen in de uitloop komen. Meeuwensoorten bezochten de uitloop vrijwel dagelijks in januari-augustus; Wilde Eenden alleen gedurende de nacht in november –mei, met een piek in december-februari. Er was geen direct contact tussen kippen en wilde vogels. Virustransmissie naar pluimvee verloopt waarschijnlijk via opname van vogelgriepvirus uit met vogeluitwerpselen gecontamineerd water of grond in de uitloop. De pluimveehouder kan de uitloop minder aantrekkelijk maken: dagelijks verwijderen van kipkarkassen en eieren en voorkomen van vorming van waterpoelen in de uitloop.

Kijk op het Sovon YouTube-kanaal voor de trailer van zijn lezing.