Kunnen Grutto’s klimaatverandering bijbenen?

Roos Kentie (Department of Zoology, University of Oxford)

Klimaatverandering zorgt ervoor dat het voorjaar steeds vroeger zijn intrede doet. Veel vogelsoorten hebben als reactie hierop hun legdatum vervroegd, maar niet de Grutto.

Grutto’s broeden nog steeds op hetzelfde tijdstip als veertig jaar geleden. Levert eerder broeden dan niet— zoals verwacht — meer kuikens op, of kunnen ze niet eerder broeden? En wat voor effect heeft dit op de populatiegroei, helemaal als het kwik blijft stijgen?

Om deze vragen te beantwoorden, onderzochten we 11 jaar aan gegevens van individueel herkenbare grutto’s verzameld door de gruttoteams van de Rijksuniversiteit Groningen. We voorspelden dat grutto’s gemiddeld vijf dagen eerder gaan broeden in de komende 40 jaar wanneer de opwarming van het voorjaar in hetzelfde tempo doorzet. In intensief en middelmatig intensief agrarisch grasland is dit niet voldoende, maar in bloemrijke vochtige weilanden zouden genoeg nakomelingen groot kunnen worden om de sterfte van volwassen grutto’s te compenseren.