Kunnen er meerdere waarnemers per nestkaart worden opgeven in de Digitale Nestkaart?

> Kunnen er meerdere waarnemers per nestkaart worden opgeven in de Digitale Nestkaart?

Ja, dat is mogelijk. Op het tabblad Algemeen kunnen enkele medewaarnemers worden opgegeven. Als het kader Medewaarnemers niet zichtbaar is, dan kan die zichtbaar worden gemaakt via het menu Beeld. Als de gegevens zijn ingestuurd, dan kunnen de medewaarnememers online de kaarten bekijken waarvan ze medewaarnemer zijn. Het is ook mogelijk om online een waarnemer te machtigen om je ingestuurde nestkaarten te bekijken. Log daarvoor in op www.sovon.nl en ga naar de pagina "Gegevens delen" in het menu "Nestkaart". Geef daar de Sovon-waarnemercode op van de persoon die uw nestkaarten mag bekijken.