Korstmossen als indicator voor stikstof en klimaat

Laurens Sparrius & Henk-Jan van der Kolk (BLWG)

Korstmossen staan bekend als gevoelige indicatoren voor zure regen en vermesting. Sinds 1993 wordt op 251 plekken op het Friese platteland de begroeiing van korstmossen op laanbomen gevolgd. De veranderingen in die tijd zijn enorm geweest en kunnen verklaard worden aan de hand van klimaatverandering en de afname van zure regen en stikstofdepositie.