Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Nederland in 2008 en 2009

In 2008 en 2009 gingen weer vele broedvogeltellers op pad om kolonievogels en zeldzame broedvogels in kaart te brengen. Een activiteit die vanaf 1992 jaarlijks plaatsvindt en, naarmate tijdreeksen langer worden, nog steeds aan waarde wint. Tot de meest bijzondere broedvogelsoorten behoorden Grote Aalscholver, Witoogeend, Rode en Zwarte Wouw en Ruigpootuil. Het broedseizoen van 2008 volgde op de elfde winter op een rij met relatief zacht winterweer maar dat van 2009 werd voorafgegaan door relatief koud winterweer. Dit had zijn weerslag op enkele vorstgevoelige soorten, terwijl andere de koude verbazend goed doorstonden.

Document: 

Limosa_84-2-2011_61-81_Boele.pdf

Auteurs: 

Boele A., van Dijk A., Hustings F., van Bruggen J., Koffijberg K., Vergeer J.-W. & Plate C.

Jaar van uitgave: 

2011

Publicatiemedium: 

Artikel

Bron artikel: 

Limosa

Jaargang bron: 

84

Nummer: 

2

Publicatietaal: 

Nederlands