Klimaatverandering en vogels

Inhoud

Tijdens deze lezing laten we zien welke gevolgen klimaatveranderingen hebben voor onze vogelpopulaties. Alle aspecten passeren daarbij de revue, van veranderingen in de fysiologie van vogels, via veranderingen in fenologie (zoals timing van eileg en trekpatronen) tot veranderingen in verspreiding en populatiegroottes: welke soorten gaan we in de toekomst verliezen, en welke soorten kunnen we juist verwelkomen als gevolg van de opwarmende omstandigheden? Tenslotte gaan we in op veranderde relaties tussen soorten: wat gebeurt er als de activiteitspatronen van vogels en hun insectenvoedsel met elkaar uit de pas gaan lopen?

Doel

Een overzicht geven van de beschikbare kennis over de invloed van klimaatverandering op vogelpopulaties.

Doelgroep

Iedereen die is geinteresseerd in klimaatverandering en/of vogels.

Omvang

1,5 uur

Lezinggever(s)

Ruud Foppen

Chris van Turnhout