Klapekstertelling


Het weekend van 22 en 23 december nadert, en daarmee ook de eerste telling van Klapeksters in deze winter. Tellers zijn nog altijd welkom!

Het Jaar van de Klauwieren wordt afgesloten met een tweetal landelijke tellingen van overwinterende Klapeksters. Deze tellingen worden georganiseerd door Sovon en Waarneming.nl. De eerste telling, op 22 en 23 december, is in volle voorbereiding. Van de belangrijke gebieden, waar afgelopen jaren regelmatig Klapeksters zaten, is al een groot deel geclaimd door tellers. Vogelaars die een bijdrage willen leveren, kunnen een kijkje nemen in de lijst met nog te claimen gebieden:  http://waarneming.nl/claim_gebieden.php?project=258
Selecteer je provincie en klik op de gebiedsnaam om de begrenzing te zien. Vooral in Drenthe en Noord-Brabant liggen nog kansrijke terreinen te wachten op een teller. Meer info is te vinden in de handleiding.
De tweede telling vindt eind januari plaats. Daarna worden de gegevens op een rij gezet, waarbij ook wordt gekeken naar de relatie tussen Klapeksters en begrazing. De gegevens van de voorgaande telseizoenen worden meegenomen in de analyse.