Klaas Visser

Mijn naam  is Klaas Visser (1961) , geboren in Amsterdam, maar vooral getogen in  Friesland. Ik stel mij kandidaat voor de ledenraad van Sovon voor het district Friesland. Ik ben werkzaam als business controller in de ouderenzorg en daarnaast heb ik nog wat andere bestuurlijke activiteiten, maar die hebben geen relatie met de natuur.

In mijn jeugdjaren kwam ik vooral op Terschelling in aanraking met de natuur; met name de weidevogels hadden mijn  bijzondere belangstelling. De natuur is altijd blijven boeien, maar pas in 1998 is de latente hobby pas echt tot bloei gekomen.

Na het volgen van diverse herkenningscursussen voor vogels bij IVN en BMP bij Sovon, doe ik al jarenlang diverse tellingen voor Sovon. Daarnaast organiseer ik (samen met anderen) voor IVN Leeuwarden elk jaar excursie(s).

Naast “vogels spotten en inventariseren” is fotografie een belangrijke hobby voor mij.  Ik gebruik mijn foto’s  zo nu en dan  bij IVN Leeuwarden en bij diverse presentaties.

 

Ik ben buiten vooral te vinden in  de Warkumerwaard, het Lauwersmeergebied, Friesland Buitendijks en niet te vergeten Terschelling.

Door de druk op de vrije ruimte wordt het werk van Sovon, het “harde” data verzamelen, steeds belangrijker. Alleen met harde cijfers kunnen plannen doorgaan of juist niet. Daarom vind ik het belangrijk dat Sovon haar werk blijft doen. De ledenraad draagt daar indirect aan bij door het contact te onderhouden met de achterban. Die achterban  is cruciaal voor Sovon. Daarom wil ik graag meedenken in de ledenraad.