Kennismaken met

Wat is Sovon Vogelonderzoek Nederland? En hoe werkt dat, vogels tellen voor Sovon? Welke tellingen van Sovon zijn interessant voor je vogelwerkgroep? Tijdens deze kennismakingsavond vertellen we over de verschillende telprojecten van Sovon waar je als vrijwilliger en vogelwerkgroep aan mee kunt doen.

Inhoud

Tijdens deze avond maak je kennis met allerlei facetten van het werk van Sovon. De geschiedenis van de systematische vogeltellingen in Nederland wordt verteld. Ook maak je kennis met de verschillende meetnetten van Sovon, zoals het Meetnet Urbane Soorten (MUS) en Broedvogelmonitoringsproject (BMP). Verder komt de website aan bod, die een belangrijke nieuwsbron van Sovon is. Om je telkunst te testen, sluiten we af met een kleine telquiz. Aansluitend gaan we na met welke tellingen je kunt meedoen in de regio.

Doel

Kennismaken met het tellen van vogels voor Sovon.

Doelgroep

Iedereen die geïnteresseerd is in het tellen van vogels en het vogelonderzoek.

Omvang

1 avond

Lezinggever(s)

Jan-Willem Vergeer

Jan Schoppers