> Kan ik ook kopij aanleveren voor de digitale nieuwsbrief?

> Kan ik ook kopij aanleveren voor de digitale nieuwsbrief?

Ja, dat kan. De digitale nieuwsbrief verschijnt elke maand. Mail je bijdrage voor de 15e van de maand aan nieuwsbrief@sovon.nl. Lees eerst de richtlijnen & tips. De redactie behoudt zich het recht voor bijdragen te weigeren of aan te passen.