Joop Kramer

Joop Kramer

Mijn naam is Joop Kramer. Ik ben 68 jaar. Ik woon in het mooie dorpje Hijken vlakbij het Hijkerveld en Diependal. Ik ben getrouwd en heb twee zonen.  In mijn werkzame leven –ik ben thans met pensioen- heb ik de laatste 30 jaar gewerkt bij de provincie Drenthe, waar ik mij heb bezig gehouden met milieuwetgeving en (internationaal) milieubeleid. Op dit moment ben ik nog lid van de redactie van het tijdschrift voor Milieu en Recht, lever ik bijdragen aan het handboek milieubeheer van Kluwer (hoofdstuk milieubeleidsplanning) en maak ik deel uit van de gemeenteraad van Middendrenthe. Sinds een aantal jaren ben ik lid van het bestuur van de Stichting Werkgroep Avifauna Drenthe (WAD). Daar bekleed ik de functie van secretaris en plv. penningmeester en voer de eindredactie van WAD-nieuws. Ik ben lid van een aantal organisaties op het gebied van natuur- en vogelbescherming (zoals Vogelbescherming, Drents Landschap, Natuurmonumenten).

Ik kijk al bijna mijn hele leven vogels. Ik woon dus op het platteland en ik zie met zorg de aantallen vogels en de soortenrijkdom in het agrarisch gebied, zowel wei- als akkerland, sterk teruglopen. Een organisatie als Sovon, die op basis van tellingen en inventarisaties op wetenschappelijke basis gegevens over de vogelstand verschaft, is daarom heel belangrijk. Door het lidmaatschap van de ledenraad hoop ik een steentje aan het werk van Sovon te kunnen bijdragen. In het verleden heb ik trouwens al eens deel uitgemaakt van de Ledenraad van Sovon.