Joop de Leeuw

Ik heb mij kandidaat gesteld voor de ledenraad omdat ik het belangrijk vind dat we als leden gehoord worden door een vereniging die zulk belangrijk werk doet.

Ikzelf ben meer dan 20 jaar actief in de Werkgroep Berkheide, genoemd naar de duinen tussen Katwijk en Wassenaar. In de randstad, waar aan alle kanten de bebouwing oprukt, is het een natuurgebied met betekenis: recreatief, maar ook door de vele soorten vogels die hier broeden. 

Onschatbare waarde

Inventarisatiegegevens moeten gedeeld worden, voor het lokale beheer, maar ook om landelijke trends te signaleren zijn ze van onschatbare waarde.  Als bestuurslid van de overkoepelende Stichting Berkheide Coepelduynen praat daarom ik regelmatig mee met de terreinbeheerders.

Sovon blijven bestoken

Ik ben contactpersoon met Sovon met betrekking tot de gegevensverwerking. Toen Sovon in 2010 startte met de invoer per computer en autoclustering, werden Meijendel en Berkheide als pilotprojecten gebruikt en vanuit Berkheide heb ik kritisch meegedacht en –gepraat over de methodiek en de vergelijkbaarheid met gegevens die op de “oude” wijze verzameld waren. Sindsdien ben ik de Sovon blijven bestoken (in de positieve zin van het woord) met vragen uit onze werkgroep. Ik maak me dan ook graag hard voor een open communicatie tussen de leden uit het land en de staf van Sovon.

Wat doe ik verder?

Ik heb onze website ontworpen (www.vwgberkheide.nl, voor wie eens een kijkje wil nemen) en beheer deze, maak veldkaarten, coördineer een “zaagclub” die Berkheide open houdt waar nodig, onderhoud het contact met Waarneming.nl, heb de verwerking van vogelgegevens buiten het broedseizoen geautomatiseerd. Ik probeer me kortom op allerlei terreinen in te zetten, ook in mijn eigen wijk, waar ik de vogels tel voor het MUS.

Joop de Leeuw