Jelle Postma

Titel(s): 

Ing.

afdeling: 

Monitoring

functie: 

Senior veldmedewerker / Meetnet coördinator

vestiging: 

Leeuwarden

e-mail: 

jelle.postma@sovon.nl

telefoon: 

024 7 410 452

06 49 39 05 06

Onderzoeksveld: 

Weidevogels, Weidevogelmeetnet Friesland (WMF), Meetnet Agrarische Soorten (MAS), Broedvogel Monitoring Project (BMP), Broedvogels Waddengebied, Slaapplaatsen, Cursus broedvogels

Expertise: 

 • Projectleiding Weidevogelmeetnet Friesland en broedvogelkarteringen
 • Coördinator broedvogels Waddengebied
 • Regiocoördinator Meetnet Slaapplaatsen Friesland en Groningen
 • Uitvoeren broedvogelkarteringen in bos, moeras, kwelder, duin, gras- en akkerland
 • Docent Sovon cursussen
 • Onderzoek in Waddengebied (Eidertelling, laagwatertelling, mosselbanktelling, boot-transecttelling, inmeten nesthoogtes)

CV: 

 • Werkzaam bij Sovon sinds maart 2008
 • 2007-2008: Projectmedewerker historisch onderzoek bodem, Arcadis en Register, Groningen
 • 2007: Vogelwachter Rottumeroog en het Zuiderduin, Staatsbosbeheer Regio Noord, Groningen
 • Opleiding Milieukunde aan Van Hall Instituut te Leeuwarden (thans Hogeschool Van Hall Larenstein) afgerond in 2006

Publicaties: 

 • Hofman M.P.G. & Postma J. 2006. Katten Felis catus in de duin- en kweldergebieden van Ameland; grootte, samenstelling en herkomst van de populatie. Afstudeeronderzoek opleidingen Diermanagement en Milieukunde, Hogeschool Van Hall Larenstein, Leeuwarden.
 • Jager K. & Postma J. 2013. Resultaten van de broedvogelkartering in De Fluezen in 2012. Sovon-rapport 2013/14. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Koopmans M., Postma J. & van der Kamp J. 2008. Weidevogels in een aantal gebieden in de provincie Overijssel. A&W-rapport 1183. Altenburg & Wymenga ecologisch onderzoek, Veenwouden.
 • Postma J. 2006. De Tapuiten van Ameland. Twirre 17 (4): 132 – 137.
 • Postma J., Weterings S. & Fortuin G.R. 2006. Evaluation of the Symposium ‘Perspectives and Solutions for Farming with Meadow Birds’, in Leeuwarden, November 2004. Van Hall Larenstein Training & Consultancy, Leeuwarden.
 • Postma J. & Vreugdenhil D. 2007. Vogelwachtersverslag Rottumeroog en het Zuiderduin, broedseizoen 2007. Staatsbosbeheer Regio Noord, Groningen.
 • Postma J. 2008. Alarmtellingen in de Barsbekerbinnenpolder in 2008. Sovon-informatierapport 2008/11. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Postma J. 2008. Kolonievogels en zeldzame broedvogels in Fryslân in 2005 en 2006. Twirre 19 (4): 130-139.
 • Postma J. 2009. Broedvogels van Het Blauwe Bos (object Haule) in 2009. Sovon-inventarisatierapport 2009/70. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Postma J., Dijksen L. en Koffijberg K. 2009. Monitoring Waddenzee. pp. 33-36. In: van Dijk A.J., Boele A., Hustings F., Koffijberg K. & Plate C.L. 2009. Broedvogels in Nederland in 2007. Sovon- Monitoringsrapport 2009/01. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Postma J. & Jager K. 2009. Weidevogels van ANV Oost-Groningen in 2009. Sovon-inventarisatierapport 2009/56. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen. (Daarnaast in 2009 nog 26 soortgelijke rapporten voor andere ANV’s).
 • Postma J. & Muilwijk D. 2009. Weidevogels van ANV Lange Ruige Weide in 2009. Sovon-inventarisatierapport 2009/20. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Postma J., van Winden E. & Ens B. 2009. Relatie tussen hoogwatertellingen en aantallen foeragerende vogels op de Ballastplaat. Sovon-onderzoeksrapport 2009/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.
 • Postma J. 2010. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2009. Sovon-monitoringsrapport 2010/03. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J. 2010. Weidevogels van ANV Wierde en Dijk in 2010. Sovon-inventarisatierapport 2010/45. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen. (Daarnaast in 2010 nog 12 soortgelijke rapporten voor andere ANV’s).
 • Postma J., Jager K. & van Stee A. 2010. BMP-alarmtelling in het mozaïekbeheergebied Gerkesklooster in 2010. Sovon-notitie 2010/111. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J., Jager K. & van Stee A. 2011. BMP-alarmtelling in het mozaïekbeheergebied Delfstrahuizen in 2010. Sovon-notitie 2011/105. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J., Jager K. & van Stee A. 2011. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2010. Sovon-monitoringrapport 2011/02. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J. & Jager K. 2012. BMP-alarmtelling in het mozaïekbeheergebied Gerkesklooster in 2011. Sovon-notitie 2012/101. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J. & Jager K. 2012. BMP-alarmtelling in het mozaïekbeheergebied Delfstrahuizen in 2011. Sovon-notitie 2012/108. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J., Jager K. & Oomen D. 2012. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2011. Sovon-rapport 2012-46. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J. & Jager K. 2013. Resultaten van de broedvogelkartering langs de Friese IJsselmeerkust in 2013. Sovon-rapport 2013/36 . Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Postma J. &  Jager K. 2013. Weidevogelmeetnet Friesland, verslag 2012. Sovon-rapport 2013-37. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Roodbergen M., Teunissen W.A., Koks B., van Scharenburg C. & Postma J. 2013. Handleiding voor het Meetnet Agrarische Soorten. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Slaterus R. & Postma J. 2010. Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in de provincie Flevoland in 2010. Sovon-inventarisatierapport 2010/47. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Slaterus R. & Postma J. 2011. Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in de provincie Flevoland in 2011. Sovon-inventarisatierapport 2011/21. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Slaterus R., Jager K. & Postma J. 2012. Broedvogelonderzoek (MAS en BMP-W) in de provincie Flevoland in 2012. Sovon-rapport 2012/47. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Nijmegen.
 • Vonk H. & Postma J. 2009. Weidevogels van ANV De Parmey in 2009. Sovon-inventarisatierapport 2009/19. Sovon Vogelonderzoek Nederland, Beek-Ubbergen.