Jan Wattel, 1935-2013

Jan Wattel was, in de beschrijving van prof. Voous ('In de ban van Vogels'), diersystematicus, museumornitholoog en vogelbeschermer. Maar hij stond ook, met anderen, aan de wieg van Sovon, nu 40 jaar geleden. Een persoonlijk afscheid door Frank Saris.

 

“Ik heb de raven opgedragen
Je daar van voedsel te voorzien”

 

Zo was de aanhef in de rouwadvertentie naar aanleiding van het overlijden van Jan Wattel in de krant van woensdag 27 maart. Mooi hoe de mens Jan en zijn grote belangstelling voor de natuur, vooral de vogels, hierin werd getroffen. Jan was al wat langer ziek, zijn overlijden kwam dus niet als een verrassing. Kort geleden heb ik hem ‘sterkte’ gewenst, voor zijn laatste reis. Ja, wat moet je op zo een moment iemand toewensen? Ik schreef hem:

“Jij was één van de founding fathers van de organisatie Sovon, waar ik een belangrijk deel van mijn werkzame leven met veel inspiratie heb gewerkt (..) Maar zonder jullie initiatief, nu 40 jaar geleden, zag het ornithologische landschap er heel anders uit en zou er veel minder aandacht voor vogelonderzoek en –bescherming zijn geweest. “

Al een paar dagen later reageerde Jan zelf, op de hem kenmerkende, bescheiden, altijd eerlijke, nu haast opgeruimde wijze. Hij gaf aan zwak te zijn, maar niet somber. De Landelijke Dag had hij helaas moeten missen, maar het kijken naar de vogels in de tuin verschafte hem nog veel plezier. Hij wenste mij en Sovon alle goeds.

Met Maaike, zijn kinderen en klein kinderen zijn wij bedroefd om het verlies, wij zullen zijn optimisme zeker gaan missen.

Frank Saris

 

lees ook de herinneringen van Luit Buurma aan de oprichting van Sovon

Voor recente In memoriams kijk hier