Jan de Leeuw

Reeds in mijn jeugd was ik erg geïnteresseerd in de natuur en ging mijn belangstelling uit naar vogels. Mijn vader wees ons op het "schrieverke" (geelgors) het "kneuterke" (kneu) en vele andere vogels. Het stoorde mij destijds erg dat ons mooie landschap volledig op zijn kop gezet werd door de ruilverkaveling.

Tijdens mijn HTS opleiding en de daarop volgende drukke werkzaamheden als huisvader, werknemer en ondernemer was er weinig tijd voor deze mooie hobby. Toen ik 5 jaar geleden met pensioen ging heb ik  mijn oude hobby geïntensiveerd. Wat ik me in de voorbije jaren niet had gerealiseerd is dat gedurende de laatste decennia er een enorme afname heeft plaatsgevonden van veel vogelsoorten; het schrieverke en het kneuterke komt nog slechts voor in grote natuurgebieden en sommige vogelsoorten zijn vrijwel uitgestorven. Ik wil me graag inzetten om dit onder de aandacht te brengen en daarmee de teloorgang af te remmen.

Ik verkeer in de gelukkige omstandigheid dat ik mag wonen op een groene locatie en daarbij zelf de beschikking heb over een prachtig terrein waar we via de website www.natuurkanaal.nl ijsvogels, bosuilen en andere vogels volgen. Ik ben tevens actief binnen de vogelwerkgroep van IVN-Helmond