Jan de Beer

Op 17 maart 1947 werd ik in Den Haag geboren. Ik heb er slechts tien jaar gewoond en ben daarna verhuisd naar Hoevelaken. Daar ben ik midden tussen de weilanden opgegroeid. Na de HBS-B heb ik twee jaar dienstplicht vervuld bij de luchtmacht, tien meter onder de grond bij MILATCC in Millingen. Hierna tot de propedeuse chemie gestudeerd aan de universiteit te Utrecht.

Mijn werkzaam leven gestart als artsenbezoeker maar al spoedig geswitcht naar de agenturenfirma van mijn vader. Deze uitgebouwd van vier tot 100 man en omgebouwd van een agenturen handel naar een zelf producerend bedrijf.

Besturen

Dit werk kostte veel tijd zodat er minder overbleef om systematisch vogelonderzoek te doen. Wel heb ik veel deel uitgemaakt van allerlei verenigingsbesturen; o.a. zeilen, hockey, schaken en dorpshuis.

Nationaal Park De Hoge Veluwe

Na mijn pensionering heb ik de tijd gevuld met o.a. activiteiten binnen de Faunawerkgroep op het Nationaal Park De Hoge Veluwe. Ook daar heb ik enige tijd de coördinatie op me genomen. Daar pas ben ik een kleine tien jaar geleden dieper in de vogelgeluiden gedoken. Zicht herkennen gaat naar behoren maar de geluiden blijft lastig. Ook ben ik beter thuis in bos en hei dan bij steltlopers, zeevogels en eenden. Verder doe ik BMP tellingen in Het Park en de organisatie van de nachtzwaluwtelling aldaar voor zover ik die tijd in Nederland ben. Tenslotte coördineer ik al jaren het jaarverslag van de werkgroep.

Door de drukke werkzaamheden tijdens mijn werkzaam leven ben ik ook niet verder aangesloten geweest bij een vogelwerkgroep, IVN of vergelijkbare organisatie. Wel al jaren lid van Vogelbescherming en Natuurmonumenten.

India

Na mijn pensionering ben ik actief geweest voor OKB (ondernemersklankbord) waar je minimaal een half jaar een bedrijf begeleid met de vragen die dat bedrijf heeft. Internationaal heb ik het vergelijkbare gedaan voor de PUM Netherlands senior experts. Zo ben ik in India terecht gekomen en dat land trekt sterk aan me. Vogels inventariseren aldaar is helemaal lastig. Allereerst is er de taalhandicap, verder is daar de organisatie erg diffuus, wat in een zo’n groot land natuurlijk al snel gebeurd. Ik verblijf zo ongeveer de helft van mijn tijd daar in India maar ik blijf over het algemeen uitstekend bereikbaar via de mail.

Fotograferen

Zoals uit mijn emailadres blijkt probeer ik ook soms wat te fotograferen in de natuur maar ik ben verre van een professioneel amateur.

Ledenraad

Voor Sovon denk ik wat te kunnen betekenen in de ledenraad met name ook op zaken van organisatie en registraties.

Schroom niet

Heeft u vragen of opmerkingen betreffende mij of Sovon, schroom niet en mail me daarover, zodat ik kan zien wat ik ermee kan doen, en dus niet (alleen) voor de Veluwe maar met name dan voor district Utrecht of algemeen.