Jacques van der Ploeg


Ik ben Jacques van der Ploeg, 55 jaar en geboren in de Noordoostpolder. Mijn ouders zijn in 1955 naar de N.O.P. “geëmigreerd” en starten een fruitteeltbedrijf. Waar ik als kleine jongen altijd zei dat ik niet op een fruitteelt bedrijf zou gaan werken, is de realiteit toch anders geworden.

Ik ben, nadat ik de Middelbare Agrarische School afgerond had, vanaf 1987 werkzaam in het fruit. Nu op een bedrijf van 22 ha, waar we appels, peren en pruimen telen. Daarnaast hebben we een winkel aan huis, een heuse jamkeuken en verkoop van allerlei fruitbomen (zelfs 65 jaar oude perenbomen). Om mensen dichter bij het fruit te brengen kan men zelf fruit plukken voor consumptie. (www.vinkfruitboerderij.nl) Ik geef excursies op het bedrijf, zowel aan volwassenen als aan schoolklassen. Het is, in mijn ogen, belangrijk dat mensen weten hoe fruit geteeld wordt en wat erbij komt kijken om een goed product aan te kunnen bieden.

Natuur

Van kleins af aan heb ik altijd oog voor de natuur gehad. Als kleine jongens, de jongste 3 van 10 kinderen, zetten we appelkistjes op z’n kant en probeerden met rotte appels onder de kist vogels te vangen. Een stokje met touw onder de kist wegtrekken als er één onder zat. (Ze werden altijd weer netjes losgelaten) Het was 2002 dat ik me met inventarisaties bezig ging houden. In de winter van 2002 heb ik, samen met een broer, een cursus roofvogel inventarisatie gevolgd in Zeewolde. We zijn samen nesten van roofvogels gaan volgen, door eileg en het uitvliegen van de jongen in kaart te brengen. In 2006 een werkgroep opgericht en in 2010 hebben we een stichting in het leven geroepen: Stichting Werkgroep Roofvogels N.O.P. (www.horstnet.nl) In 2011 en 2017 hebben we de cursus zelf aan nieuwe inventariseerders gegeven. De groep vrijwilligers bestaat uit 20 mensen, die allemaal hun eigen gebied inventariseren.

Voor mij een heel speciale roofvogel is de boomvalk, één van de rode lijst, die meer aandacht verdient.

Ledenraad

Ik hoop wat te kunnen betekenen voor Sovon, met name de jeugd meer betrekken bij de natuur, zij zijn de toekomst. Het is en blijft belangrijk om vogels in kaart te brengen. Voor onze vrijwilligers ben ik dichtbij richting Sovon. Voor vragen en dergelijke mijn emailadres is: jamaremdan@kpnmail.nl