Jaar van de Wulp | Keuzestress | Cursussen | IJsvogeldag | en veel meer

Het jaar 2019 is al weer een dikke maand bezig. Het voorjaar lonkt, maar eerst nog even genieten van de laatste wintermaanden. Dit jaar is het Jaar van de Wulp. Geen groot jaar, maar vooral een jaar om bestaande gegevens te analyseren en op een rij te zetten en we zijn op zoek naar meer (en nieuwe) slaapplaatsen van Wulpen. Dat het niet goed gaat met de Wulp als broedvogel is duidelijk, maar de trend van de wintervogels is (licht) positief. Vooral door toename op de Waddeneilanden. Enfin, het komend jaar veel meer over de Wulp. Nu eerst even in de agenda duiken om te zien bij welke lezingen en cursussen je deze winter wil aanschuiven.

Veel leesplezier in deze bomvolle nieuwsbrief!

de redactie

 


     Instagram